🔹با حکم استاندار تهران، سید عباس جوهری به عنوان سرپرست معاونت سیاسی واجتماعی استانداری تهران‌منصوب شد.
🔹به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ محسن منصوری در حکمی سید عباس جوهری را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران منصوب کرد؛ .
🔹گفتنی است از اهم سوابق سیدعباس جوهری در قوه مجریه می توان به مشاور استاندار تهران، مشاور استاندار قم، مشاور معاون برنامه ریزی استانداری تهران، فرما‌ندار شهرستان شهریار ، مدیرکل جوانان استان های تهران و قم، مشاور شهردار قم و شهردار جمکران اشاره کرد.