🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر به منظور زیبا نگه داشتن فضای سبز سطح شهر و حفظ شادابی درختان، چمن زنی و حاشیه زنی میادین، پارک ها توسط پرسنل زحمتکش فضای سبز در حال انجام است .
مهندس فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه سطح وسیعی از فضای سبز شهر تحت پوشش چمن می باشد عملیات چمن زنی با هدف رشد بهتر و همچنین ایجاد بستر یکنواخت در سطح فضای سبز شهری در حال انجام می باشد .

🔹شهردار نصیرشهر همچنین افزود : عملیات چمن زنی طی روزهای گذشته در پارک های شهداء ، کوثر ، رجایی ، رباطی و وروی نصیرشهر از زیر پل توسط عوامل زحمتکش واحد فضای سبز شهرداری در راستای حفظ و تقویت فضای سبز علف های هرز سطح شهر انجام گرفته است .