🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتباط بدون واسطه شهروندان با مسؤولان و آگاهی و پیگیری از مسائل و مشکلات مردمی،
ملاقات مردمی شهردار نصسرشهر با شهروندان همانند هفته های گذشته در دفتر شهردار برگزار شد

🔹شهردار نصیرشهر در این ملاقات با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع یکی از مهمترین برنامه های مدیریت شهری محسوب می شود به همین منظور باوجود شیوع ویروس کرونا منعی برای رسیدگی به مطالبات ارباب رجوع نداریم و با رعایت کامل اصول بهداشتی و رعایت فاصله فیزیکی پاسخگوی مشکلات و موضوعات پرونده مراجعه کنندگان هستیم.