🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر باتوجه به اهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی شهر، اجرای عملیات جدول گذاری با هدف ساماندهی معابر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری همچنان با قوت خود توسط حوزه معاونت فنی و شهرسازی در خیابان علم و صنعت در حال انجام است .