🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر، همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس دادستان و رئیس دادگستری شهرستان صبح امروز به همراه شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر از قسمت های مختلف حوزه خدمات شهر بازدید نمودند .

🔹در حاشیه این بازدید با توجه به صحبتهای صورت گرفته در سنوات ما قبل در خصوص نیاز نصیر شهر به حداقل دایر شدن شعبات قضایی و رفع نیازهای حقوقی و قصایی مردم فهیم نصیرشهر و صرفه جویی در وقت و زمان برای احتمام جهت انجام هر چه سریع تر این موضوع گفتگوهای سازنده ای صورت گرفت.

🔹شایان ذکر است شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیز قول مساعد دادند کمال همکاری و مشارکت را در این خصوص با دادگستری شهرستان داشته باشند.