#پایگاه_امام_رضا_(ع)
#مسجد_امام_رضا_ع
#محله_اسلامی_امام_رضا(ع)
#حوزه_۳۵۷_مقداد
#ناحیه_امام_حسن_مجتبی_ع_رباط_کریم