🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز اجرای عملیات لکا گیری و پخش آسفالت تعداد دیگری از معابر نصیرشهر با هدف تامین ایمنی ، آسایش و تسهیل در تردد شهروندان نصیرشهر توسط واحد عمران شهرداری همچنان ادامه دارد.