به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز و در ادامه اجرای عملیات زیرسازی جهت پخش آسفالت، قسمتهای دیگری از خیابان‌های منتهی به ۱۶ متری فرهنگسرا با هدف تامین ایمنی ، آسایش و تسهیل در تردد شهروندان نصیرشهر توسط واحد عمران شهرداری انجام گرفت

.