🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه امام جمعه نصیرشهر با حضور در مراسم اختتامیه طرح اجتماع محور مراکز مثبت زندگی بهزیستی نصیرشهر در فرهنگسرای بهشت از زحمات و خدمات ارزشمند این مجموعه قدردانی نمودند.