به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز نصیرشهر صبح امروز رئیس و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر به همراه مسئول عمران شهرداری از تعدادی از فعالیتهای عمرانی در خیابان های امام خمینی(ره)،خیابان ۹ دی،خیابان امام رضا(ع)کوچه های لاله ۱۳، لاله ۱۱،کوچه مدنی کوچه عرفان بازدید نمودند .