♦️به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر همزمان با هفته دولت ، رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی نصیرشهر به همراه امام جمعه شهرستان، فرماندار، فرمانده سپاه و دیگر مسئولین ضمن افتتاح نمایشگاه عرضه کتاب و محصولات فرهنگی در مرکز شهر رباط کریم از قسمت های مختلف آن بازدیدنمودند .