به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر طی هماهنگی های انجام گرفته و در راستای همکاری و تعامل بین ادارات، صبح امروز همایش مشترکی بین شهرداری نصیرشهر و اداره محترم گاز جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید .