به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای حل مشکلات شهری نشست و هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیران ارشد دادگستری شهرستان رباط کریم با همزمان با آغاز هفته دولت در سالن جلسات شهرداری نصیرشهر برگزار گردید .

🔹مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این جلسه با ارائه گزارش جامع و کاملی در خصوص موضوعات مختلف و راهکارهای برون رفت از مشکلات شهری از جمله نظارت و پایش تخصصی و مستمر بر اجرای صحیح قوانین پارکینگ و عدم کسری پارکنیگ ، ساماندهی بر کاربری زمین ها ی سطح شهر و حومه و حل و فصل مشکلات مربوطه، نظارت بر اجرای قوانین ماده ۱۰۰ و همکاری با قضات محترم دادگستری در اجرای صحیح قوانین ، ساماندهی و رفع نقص اتوماسیون مالی در خصوص فیش های صادره واحد درآمد و رفع حفره های امنیتی سیستم ، تغییر شکل فنی و ساختاری مکاتبات انشعابات شهرداری با ادارات و نصب هولگرام امنیتی که قابل کپی و جعل به راحتی نمیباشد، ساماندهی و پایش و نظارت مستمر بر ساخت و سازها ، ارائه راههکارهای تامین درآمد ثابت و پایدار برا ی شهرداری و توضیحاتی در خصوص چند پروژه بزرگ شهری ارئه نمودند .
🔹در ادامه اعضای شورای شهر نیز در خصوص مشکلات و کمبود های نصیر شهر گزارشاتی را ارئه نمودند که این سخنان به طور کامل و جامع در سخنان ایراد شده از سمت رئیس شورا به سمع حاضرین جلسه رسید.