به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس تیمورپور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی نصیرشهر با حضور در سالن مدیریت بحران شهرداری از روند واکسیناسیون عمومی علیه بیماری کوید ۱۹ در این مرکز بازدید و ضمن قدردانی از زحمات کادر درمان در انجام واکسیناسیون عمومی گفت: امیدواریم شهروندان محترم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در این مهم همکاریهای لازم با کار درمان را داشته و از هرگونه عادی انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی پرهیز نمایند .