به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر روز گذشته به همراه مهندس علی محمودی نایب رئیس شورای اسلامی شهر با حضور در مزار شهدای گمنام ضمن بازدید و قرائت فاتحه دستورات لازم در جهت تجهیز و آماده سازی مزار شهدا برای برنامه های فرهنگی ماه محرم از جمله دعای پرفیض ندبه و همایش شیرخوارگان حسینی را به مسئولین مربوطه ارائه نمودند .