مهندس محمدرضا تیمورپور عضو شورای اسلامی نصیرشهر با بیان اینکه در انتخاب شهردار وحدت رویه بین تمام اعضای شورا و بحث توانمندی و درک شرایط حال حاضر و پیشرفت و حرکت روبه جلو شهر در عرصه های عمران و آبادانی مهمترین مساله و دغدغه اصلی شورا باید باشد .

🔹با تعامل و وفاق و روحیه خدمت گذاری بین اعضای شورای اسلامی انشاالله به زودی شهردار نصیرشهر تعیین تکلیف و انتخاب خواهد شد.