🔻اعضای هیات رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی نصیرشهر مشخص شد

در اولین جلسه شورای اسلامی نصیرشهر انجام شد

🔹حجت الاسلام ربعلی عبدی رئیس شورا

🔹آقای علی محمودی نائب رئیس شورا

🔹آقای علی عبدی سخنگو و خزانه دار شورا

🔹آقای رضاتیموپور عضو شورا

🔹آقای مسعود اصغری عضو شورا

🔻همچنین اقای مهندس فرشاد شهسواری به عنوان سرپرست شهرداری نصیرشهر منصوب گردید.