فضا سازی شهری به مناسبت عید سعید غدیر خم توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر