به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این مطلب افزود: در راستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز نهضت آسفالت با هدف اصلاح چهره شهر، روان سازی تردد وسایل نقلیه، تامین آرامش و آسایش شهروندان همچنان به قوت خود در سطح شهر در حال انجام است .

شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه از ابتدای امسال، خدمات رسانی به شهروندان در حوزه های مختلف را به صورت ویژه در دستور کار قرار قرار داده است افزود: با توجه به درخواست شهروندان و بر اساس ضرورت، عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر یکی از اولویت های بسیار مهم شهرداری در خدمت رسانی به شهروندان به شمار می رود.

شهسواری همچنین با بیان اینکه مدیریت شهری به کیفیت آسفالت معابر به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان توجه ویژه دارند، اظهار داشت: رفع نیاز شهروندان اولویت مدیریت شهری بوده و در طرح نهضت آسفالت بسیاری از معابر و خیابان‌های اصلی شهر بهسازی می شوند که این موضوع رضایت شهروندان عزیز و فهیم نصیرشهر را به همراه دارد.

مدیریت شهری در پایان رضایت شهروندان را یکی از مهمترین و بزرگترین سرمایه های مدیریت شهری دانست و گفت:‌ تحقق این موضوع اولویت اقداماتِ شهرداری است.