به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر : در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر سطح شهر نهضت عملیات زیرسازی در تعدادی از معابر نصیرشهر جهت پخش آسفالت توسط حوزه عمران شهری همچنان ادامه دارد.

مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با تأکید بر ادامه نهضت زیر سازی جهت پخش آسفالت در نقاط مختلف شهر تصریح کرد: تمام امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های موجود شهرداری در این زمینه به کار بسته شده تا انشاءا… ضمن پیشرفت خدمات عمرانی در شهر شاهد رضایت شهروندان نیز باشیم.

شهردار نصیرشهر همچنین با اشاره به آمار بالای معابر خاکی در نقاط مختلف شهر افزود : در چند ماه گذشته با هماهنگی اعضای محترم شورای اسلامی شهر تعداد زیادی از این کوچه ها و خیابان ها آسفالت گردیده که امیدواریم تا رضایت کامل شهروندان نهضت زیرسازی و پخش آسفالت در شهر همچنان ادامه داشته باشد .

شهسواری در پایان نیز از مساعدت، همکاری و حمایت خوب شهروندان در پیشبرد اهداف و آبادانی شهر قدردانی و بیان کرد: از شهروندان عزیز نصیرشهر به دلیل سعه‌صدر و شکیبایی در حمایت از انجام پروژه‌های عمرانی در شهر تقدیر و تشکر داریم.