به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر از اجرای عملیات جدول گذاری و اصلاح آبروهای تعدادی از کوچه های خیابان نهم دی با هدف هدایت آب های سطحی و بهسازی محیط خبر داد و افزود : در راستای هدایت آب های سطحی ، به منظور ارتقاء سطح خدمات به شهروندان عزیز نصیرشهری و تسریع در رشد و توسعه آبادانی شهر اجرای عملیات جدول گذاری در تعدادی از کوچه های خبابان نهم دی در حال انجام می باشد .

شهردار نصیرشهر همچنین خاطر نشان کرد: مرمت و بهسازی و تجدید جدول گذاری ها علاوه بر  ساماندهی هدایت آبهای سطحی ، باعث افزایش بهداشت محیط شهری و پاکیزگی بیش از پیش در مسیرهای شهری می شود.