به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر از آغاز به کار پروژه های عمرانی در نصیرشهر خبر داد و افزود : در راستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز پروژه های عمرانی شهرداری در سال جدید بدون وقفه و با قوت هرچه تمام تر مراحل اجرایی خود را طی می نمایند که امیدواریم که با انجام پروژه های در حال اجرا اسباب راحتی و رفاه شهروندان عزیز را فراهم نمائیم.

شهردار نصیرشهر همچنین با اشاره به اینکه رفاه حال شهروندان یکی از ضروری ترین اهداف شهرداری می باشد افزود : امیوداریم با انجام پروژه های مختلف عمرانی ، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، ایجاد زیرساخت های مناسب شهری در سال جدید بتوانیم همچون سال گذشته شاهد رشد و شکوفایی و رضایت کامل شهروندان عزیز و فهیم نصیرشهر باشیم .