به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : صبح امروز دوشنبه همزمان با هفته گرامیدلشت منابع طبیعی چندین اصله نهال بصورت نمادین با حضور سرکار خانم دکتر فخاری رئیس شورای اسلامی استان تهران و هئیت همراه در بوستان شهدای گمنام نصیرشهر کاشته شد .

مهندس فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهردر این باره افزود : روز درختکاری و هفته منابع طبیعی فرصتی است برای توجه به محیط زیست وافزایش سرانه فضای سبز و کاشت نهال درخت تا اهمیت هوای پاک و زمین پاک را بار دیگر مورد تاکید قرار دهیم و برنامه های توسعه شهری را بر مبنای توجه به محیط زیست اجرا کنیم.

شهردار نصیرشهر همچنین ضمن قدردانی ازحضور سرکار خانم فخاری و هئیت همراه در مراسم فوق افزود : در احادیث و روایات بزرگان ما توجه به درخت کار حسنه و ماندگار توصیف شده و توسعه فضای سبز وظیفه ملی است و بر این اساس بر همه تکلیف است برای شهروندان و آیندگان وضعیت بهتری ایجاد کنیم.