🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۷ به همراه مسعود اصغری رئیس شورای اسلامی نصیرشهر و حاج اکبر نصیری نایب رئیس شورای اسلامی استان تهران از سالن های ورزشی والیبال و فوتسال در دهکده ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید و از نزدیک در جریان مراحل پایانی قرار گرفتند .