🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : در راستای طرح استقبال از بهار، طرح رنگ آمیزی جداول خیابانهای اصلی توسط معاونت حوزه خدمات شهری آغاز شد.

🔹مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه ایجاد چهره متناسب با شهروندان ، تزئینات شهری، حفظ زیبایی و  مبلمان شهری از اهداف مدیریت شهری است، افزود: با در نظر گرفتن نیاز شهروندان به شادابی و ایجاد تنوع در سطح شهر و همچنین فرارسیدن سال جدید شهرداری نصیرشهر زیباسازی و رنگ آمیزی جداول در معابر اصلی را آغاز نموده است .

🔹شهردار نصیرشهر رسیدگی به جلوه های هنری و رفع آلودگی های بصری را علاوه بر ایجاد زیبایی های دیداری موجب تأمین آرامش روحی و روانی شهروندان دانست و افزود: در همین راستا شهرداری نصیرشهر پس از ترمیم و ساماندهی جداول اقدام به رنگ آمیزی آن در نقاط اصلی شهر می نماید .