به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : در راستای رفع مشکلات شهروندان، تسهیل در تردد، ارتقاء حقوق شهروندی و جلب مشارکت شهروندان، عملیات لکه گیری و پخش آسفالت طبق برنامه ریزی انجام گرفته با دستور شهردار پرتلاش نصیرشهر در تعدادی از کوچه های منتهی به خیابان الغدیر شرقی توسط معاونت عمرانی شهرداری انجام گرفت.

شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه در این مدت کوتاه اقدامات قابل توجهی در خصوص تراش و روکش، مرمت، ترمیم و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر صورت گرفته که امید است موجب رضایت شهروندان شده باشد.

مهندس شهسواری همچنین در خصوص ارائه خدمات مطلوب به شهروندان که می تواند نقش بسزایی در فراهم آوردن مشارکت آنان و سرمایه گذاری های مطلوب گردد افزود : که در این زمینه تلاش داریم با اجرای برنامه های کارآمد و مطلوب زمینه های نگرش مثبت شهروندان و رضایتمندی آنان را نیز فراهم سازیم.