به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر از تصویب دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۴۰۰ شهرداری خبر داد و افزود این دفترچه پس از تهیه در شهرداری و تصویب آن در شورای اسلامی شهر و همچنین بررسی مواد و تبصره های درآمدی و عوارضی آن به تایید استانداری تهران رسیده حال جهت بازدید عموم شهروندان در پرتال شهرداری نصیرشهر nasirshahr.ir قابل رویت می باشد .

مدیریت شهری همچنین مشارکت و همکاری موثر شهروندان در پرداخت عوارض، علاوه بر تحقق حداکثری بودجه و درآمدهای شهرداری، موجب تسریع در روند توسعه و عمران شهری دانست و افزود : تمامی شهروندان می توانند با مراجعه به واحد درآمد شهرداری از وضعیت و نحوه پرداخت عوارض آن مطلع گردند.

شهردار نصیرشهر در پایان افزود : سال آینده همه عوارض شهرداری اعم از عوارض عمومی و صدور پروانه و بهای خدمات قابل ارائه از طریق شهرداری طبق این تعرفه انجام خواهد شد.