به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این خبر افزود : در پی درخواست تعدادی از شهروندان محترم مبنی بر طرح پاکسازی نخاله های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی در تعدادی از مسیرهای رفت و آمد شهروندان به اجرا در آمد.

شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه تخلیه غیر قانونی پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی در این مسیر ها موجب بد منظر شدن چهره شهر می گردد افزود : شهرداری نصیرشهر هر چند ماه یکبار اقدام به پاکسازی این مسیرها می نماید که توسط نیروهای خدوم معاونت خدمات شهری انجام می گیرد.

مدیریت شهری همچنین هدف از اجرای این عملیات را پاکسازی، تنظیف معابر، برداشت نخاله های اضافه و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان دانست و افزود : طرح جمع آوری نخاله در تمام سطح شهر اجرایی می گردد و این طرح تا پاکسازی کامل ادامه خواهد داشت.