به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر؛ فرشاد شهسواری شهردار نصیر شهر در این باره گفت: با وجود اینکه در طول هفته تمامی همکاران در شهرداری ملزم به پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع هستند با این حال جلسه‌های ملاقات مردمی با شهردار برای حل و فصل برخی مشکلات پیچیده، ضروری است و هر هفته به قوت خود ادامه دارد.

مهندس شهسواری همچنین امروز سه شنبه صبح قبل از برگزاری ملاقات مردمی در جمع پرسنل دفتر خود با تاکید بر حفظ کرامت مراجعه کنندگان، ابراز کرد: به همین منظور تمام عوامل شهرداری روزهای سه شنبه هر هفته میزبان مردم برای بررسی مشکلات آنان در حوزه مدیریت شهری است.

شهردار نصیرشهر همچنین در بیان اهمیت ملاقات مردمی نیز یادآور شد: در صورت عدم نقض قانون، رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان در حوزه های مختلف شهری با هم اندیشی با مدیران مربوطه در پروسه زمانی کوتاهتری انجام می شود.