به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این خبر افزود: با همت کارگران و زحمت کشان واحد همیشه سبز و پر تلاش دوستار محیط زیست فضای سبز شهرداری نصیر شهر در جهت ایجاد فضای سبز و درختان همیشه سبز پارکها و بوستانها شهر برای فضایی مناسب در جهت رفاه و آسایش شهروندان عزیز نصیر شهر و دادن جلوه ای زیبا و هوایی پاک تمامی پارکها و بوستانهای نصیرشهر کود دهی می شود .

🔹شهردار نصیرشهر ضمن قدردانی از زحمات این مردان تلاشگر و زحمت کش افزود : در این عملیات کود دهی حجمی بالغ بر ۳۵۰ متر مکعب در اولین روز این طرح در نصیر شهر به انجام ۱۰۰ در صدی رسید و این تلاش در همه پارکها و فضاهای سبز به همت خود ادامه خواهد داشت .