🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : با توجه به برخی درخواست ها و مشکلات و همچنین تمایل شهروندان جهت دیدار مستقیم با مدیریت شهری صبح امروز شهردار نصیرشهر با دیدار و گفتگو کرد.

🔹در ملاقات مردمی این هفته ، ۳۰ نفر از شهروندان مسائل و مشکلات ودرخواستهای خود را مطرح و شهردار با توجه به موضوعات و درخواستهای مردم ، جهت پیگیری و رسیدگی به آن دستورات لازم و مرتبط را به مسئولین واحدهای مربوط ه صادر کرد.

🔹جلب رضایتمندی شهروندان ، ارتباط رو در رو و بدون واسطه مردم با شهردار و تکریم ارباب رجوع از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی است.