🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این باره افزود : با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان و همچنین گزارشات کارشناسان شهرداری مبنی بر ترمیم آسفالت معابر بر آن شدیم تا اجرای لکه گیری و آسفالت مناسب خیابان ها و معابر شهر که یکی از خواسته های شهروندان از شهرداری و شورای اسلامی شهر است را همچنان در دستور کار داشته باشیم.

🔹شهردار نصیرشهر با اشاره به آسفالت تعدادی از کوچه و خیابانهای سطح شهر گفت: یکی از اولویتهای مدیریت شهری ارائه خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است و از این رو سیما و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شایسته به شهروندان و تسهیل در امر تردد وسایط نقلیه، توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری و نیروهای تلاشگر خود همچنان در حال انجام است .

🔹 مدیریت شهری همچنین خاطر نشان کرد رضایتمندی شهروندان یکی از مهمترین سرمایه های شهرداری و شورای اسلامی شهر به شمار می رود و از این رو از دستگاههای اجرایی و خدماتی که تمام تلاش خود را در خدمت رسانی به شهر و شهروندان انجام داده اند تشکر کرده و امید است با همکاری و مشارکت همه بتوانیم حفاریهای انجام شده در سطح شهر را مدیریت نموده و با اقدامات مفید و سازنده زمینه آسایش و رفاه تمامی شهروندان را فراهم آوریم.