به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر ؛ مهندس فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با نصب برچسب هایی در ساختمان اداری شهرداری و کلیه زیر مجموعه های تابعه خبر داد و افزود : با اشاره به اینکه ساختمان های اداری شهرداری و زیر مجموعه های آن در طول روز و بطور مستمر برای مقابله با ویروس کرونا ضدعفونی می شوند و سلامت یکایک شهروندان و مراجعین محترم برای مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر از اهمیت بالایی برخوردار است که در طرح رعایت فاصله اجتماعی با نصب برچسب هایی در ساختمان اداری و مجموعه های تابعه سعی شده است تا از این طریق از شهروندان بخواهیم فاصله اجتماعی را رعایت نمایند.

🔹شهردار نصیرشهر در ادامه افزود : این طرح پیرو مصوبات قبلی و پروتکل های اجرایی و فعالیتهای مستند و مستمر صورت گرفته در سنوات سال جاری و پیرو برچسب گذاری های قبلی در طرح جدید در حال انجام است، تا این حساسیت را بین شهروندان و مراجعه کنندگان ایجاد کنیم که حداقل اگر مجبور به بیرون آمدن از خانه جهت پیگیری امورات جاری شهرداری خود می باشند با رعایت فاصله گذاری، از انتقال ویروس کرونا در حد امکان جلوگیری گردد.