🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر با توجه به صورت جلسه شورای حمل و نقل ترافیک شهرستان رباط کریم در خصوص افزایش کرایه در زمان کرونا و کاهش مسافران از ۴ به ۳ نفر کرایه خطوط نصیرشهر شرح ذیل می باشد.

🔹نصیرشهر _ رباط کریم ۳۰۰۰تومان

🔹نصیرشهر_ نصیرشهر ۳۵۰۰ تومان

🔹 نصیرشهر___ جاده ساوه ۲۰۰۰ هزار تومان

🔹 شهرک صنعتی ___جاده ساوه ۲۰۰۰ هزار تومان

🔹شایان ذکر است در صورت تخلف با شماره تلفن ۵۶۸۷۶۱۷۶ سازمان مدیریت حمل و نقل شهرهای نصیرشهر تماس حاصل فرمائید.