به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر پس از برگزاری جلسات متعدد مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با نمایندگان محترم سازمان ملی و مسکن جنوب غرب استان تهران و پیگیری های مکرر امام جمعه محترم مبنی بر غیر قابل فروش بودن زمین استادیوم ورزشی ۵۰۰۰ هزار نفری نصیرشهر تعدادی بنر جهت اطلاع رسانی شهروندان محترم نصب گردید.

شایان ذکر است هرگونه خرید و فروش در این اراضی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

شهروندان عزیز نصیرشهری می توانند گزارشات خود مبنی بر خرید و فروش اراضی ملی در نصیرشهر را به شماره تماس ۱۶۵۶ اطلاع دهند.