به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر شرفی نماینده محترم سازمان ستاد مدیریت بحران استان تهران صبح امروز به همراه جافری سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم با حضور در ستاد مدیریت بحران شهرداری نصیرشهر از فعالیت های انجام گرفته در این مجموعه بازدید نمودند.

🔹این بازدید با هدف بررسی محل اسکان اضطراری، امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات و ارائه راهکارهای مناسب در جهت خدمات‌رسانی بهتر و مناسب در شرایط بحرانی انجام گرفت .