به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مسعود اصغری رئیس شورای اسلامی نصیر شهر ضمن بازدید از اجرای عملیات پخش آسفالت کوچه شقایق نهم با تعدادی از ساکنین محترم کوچه دیدار و راهنمائی های لازم را ارائه نمودند

🔹 رئیس شورای اسلامی نصیرشهر در این بازدید ضمن شنیدن مشکلات شهروندان فرآیند آسفالت کردن خیابان‌ها و معابر سطح شهر را یک زنجیره به هم پیوسته دانست و افزود : زنجیره‌ای از هماهنگی‌ها در سطح شهر باید به وقوع بپیوندد تا ما بتوانیم آسفالت باکیفیتی را در معابر شهر پخش کنیم.

🔹اصغری ادامه داد: یک طرف این زنجیره همکاری و مشارکت مردم است زیرا آسفالت یک معبر، اختلال در تردد و آمد و شد آنها ایجاد می‌کند و باعث نارضایتی آنها می‌شود و همین نارضایتی مردم باعث می‌شود به شهرداری فشار وارد شود که خیابانی که تازه آسفالت کرده است را زودتر از موعد استاندارد زیر بار ترافیک ببرد و این از کیفیت آسفالت کاسته و هزینه را چند برابر می کند.