به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مسعود اصغری رئیس شورای اسلامی نصیرشهر از روند پخش عملیات آسفالت کوچه شهید نوشه بازدید و از نزدیک بر نحوه اجرای آن نظارت کرد.

🔹رییس شورای اسلامی نصیرشهر در حاشیه این بازدید اشاره ای هم به ساماندهی فاضلاب شهری کرد و افزود : از آنجایی ساماندهی فاضلاب شهری و بهسازی آسفالت معابر به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات شهروندان بوده که توسط مدیریت شهری به‌طور جد در حال پیگیری هستیم که بهسازی و آسفالت معابر پس‌از آن با اولویت در حال انجام می‌باشد.

🔹 اصغری همچنین ضمن قدردانی از زحمات مجموعه مدیریت شهری و با تأکید بر ساماندهی و خدمات‌رسانی بهتر و بیشتر و توزیع یکسان امکانات در سطح شهر افزود :رفع مشکلات شهری به‌صورت اولویت‌دار توسط مدیریت شهری در دست اقدام است که در راستای تحقق این مسئله تعامل سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان شهر را نیز می طلبد.