به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، کار لکه گیری آسفالت سطح شهر، بطور بطور مستمر در دست اجراست .

🔹 مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای مدیریت شهری ارائه خدمات مطلوب مطلوب به شهروندان محترم می باشد افزود : در راستای بهبود عبور و مرور شهری و سیما و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شایسته به شهروندان و تسهیل در امر تردد وسایط نقلیه، توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری و نیروهای تلاشگر خود ، کار عملیات لکه گیری آسفالت بطور مستمر و پراکنده در معابر و خیابان های سطح شهر در حال انجام می باشد .