به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری نصیر شهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر از ادامه روند اجرایی عملیات ساماندهی و بهبود وضعیت معابر سطح شهر خبر داد و افزود : با اجرای اقدامات جدولگذاری و با هدف ساماندهی معابر و نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری و مناسب ‌سازی پیاده‌روها و جداول حاشیه خیابان‌های سطح شهر ،عملیات ترمیم و جدول گذاری خیابان های سطح شهر از جمله خیابانهای رسول اکرم و نه دی و کوچه های احداثی دوم و سوم آغاز شده است .

شهردار نصیرشهر با بیان اینکه احداث جداول در سطح معابر به عنوان مراحل اولیه ساماندهی صورت می پذیرد، اظهار داشت: روند اجرایی عملیات ساماندهی و بهبود وضعیت معابر سطح شهر با اجرای اقدامات جدولگذاری و با هدف ساماندهی معابر و نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری و مناسب ‌سازی پیاده‌روها و جداول حاشیه خیابان‌های سطح شهر همسو با نیاز شهر و شهروندان در سطح معابر شهر ادامه خواهد یافت.