به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در مراسمی به مناسبت روز حسابدار از کارکنان واحد امور مالی شهرداری تقدیر به عمل آمد.

🔹مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این مراسم ضمن تبریک این روز به حسابداران شهرداری نصیرشهر گفت : یکی از حساسترین واحد‌های شهرداری ها معاونت اداری و مالی است چراکه با بیت المال مردم رابطه ای بسیار نزدیک دارد.

🔹وی افزود : در این بین حسابداران و کارکنان مالی باید ضمن انجام وظایف خود به طور دقیق نسبت به ارایه خدمات مناسب و مطلوب به شهروندان در حوزه قانون تلاش ویژه ای بنمایند .

🔹شهردار نصیرشهر در ادامه یادآور شد : روز حسابدار فرصتی است تا یادی کنیم از عزیزانی که به واسطه علم خود ، اقدامات و عملکرد شهرداری را در قالب ارقام و اعداد می آورند و حق الناس را به واسطه دقت و تلاششان به بهترین شکل حفظ می نمایند .

🔹گفتنی است در این مراسم از کارکنان محترم مالی با اهدا گل و لوح تقدیر گردید .