به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس فرشاد شهسواری از آغاز عملیات هرس درختان پارک جنگلی و معابر سطح شهر با هدف حفظ زیبایی و مقاوم سازی درختان و درختچه ها خبر داد و افزود : عملیات هرس و بازپیرایی درختان ضمن حفظ سلامت، سبک و جوان سازی شاخه ها و کمک به رشد بهتر درختان موجب کاهش آسیب، آفات و بیماری ها، افزایش طول عمر درختان و درختچه ها، تقویت و بهبود رشد درختان خواهد شد.

شهردار نصیرشهر همچنین با اشاره به اینکه در این طرح جوان سازی درختان، حفظ و نگهداری فضای سبز، رضایتمندی شهروندان و فرهنگ سازی محافظت از محیط زیست مدنظر قرار گرفته است افزود : اجرای هرس درختان برای رشد تاج و ریشه و متناسب سازی آن با فضای سبز شهری یک امر ضروری است که در این طرح در کنار هرس درختان بیل زنی پای درختان و چاله گذاری نیز اجرا می شود.

مهندس شهسواری در ادامه تاکید کرد: بهترین فصل برای هرس زمستانه درختان زمانی است که درختان و درختچه ها به علت نداشتن پوشش گیاهی راحت تر بریده می شود و فعالیت زیستی کمتر آسیب خواهد دید .