🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در پی درخواست شهروندان محترم در خصوص نامگذاری کوچه ها ، معابر و خیابان های جدید التاسیس، اولین جلسه شورای نامگذاری در سال ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان محترم امام جمعه ، فرمانداری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، پست ، معاونین شهردار و مسئول روابط عمومی در محل سالن جلسات شهرداری نصیرشهر برگزار گردید .

🔹در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر بیش از ۴۰ مورد کوچه و خیابان بدون نام توسط که شهرداری شناسایی شده بود در شورای نامگذاری تصویب گردید و مقرر شد تابلو معابر مذکور توسط شهرداری خریداری و نصب گردد.