شهردار نصیر شهر صبح امروز سه شنبه با تعدادی از شهروندان دیدار و به مشکلات و مسائل مختلف آنها رسیدگی کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر دیدار مردمی فرشاد شهسواری شهردار نصیر شهر در راستای ارتباط رو در رو با شهروندان که در آن بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار پرداختند.

🔹در این نشست مستمرر مردمی که به صورت هفتگی در دفتر کار ایشان برگزار میگردد پس از طرح مسائلی از سوی شهروندان محترم راهنمایی ها و پیگیری ها از سوی شهردار محترم به معاونت های مربوطه ارجاع می گردد.