🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر مهندس شهسواری شهردار نصیر شهرظهر امدوز به همراه معاونین خود با حضور در دفتر کار حاج اکبر نصیری نایب رئیس شورای اسلامی استان تهران و عضو شورای اسلامی نصیرشهر ضمن عرض تبریک برای انتخاب مجدد ایشان به عنوان یک شورای زحمت کش که همیشه مجدانه پیگیر امور مردم منطقه هستند برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون مسئلت داشتند.

🔹در حاشیه این نشست که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد در خصوص بحران کرونا و کنترل و نظارت آیین نامه های استانی و کشوری بحث و تبادل نظر و راهکارهای سازنده ای اتخاذ گردید