🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر ظهر امروز سه شنبه بیستم آبان ماه نشست مشترکی با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، امام جمعه و دادستان محترم شهرستان رباط کریم در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در دفتر شهردار نصیر شهر برگزار گردید.

🔹پس از بحث و تبادل نظر راهکارهای قانونی در خصوص مدیریت ساخت و ساز و نظارت بر آن صورت گرفت .

🔹شهردار نصیر شهر در این دیدار ضمن قدردانی از مساعدت های دادستان محترم شهرستان در خصوص کنترل و نظارت برساخت و سازغیر مجاز و کنترل توسعه نامتاوزن شهر افزود : شهرداری نصیر شهر از تمام ظرفیت و اختیارات خود برای خدمت رسانی به شهروندان استفاده می کند چرا که حوزه اختیارات و وظایف شهرداری برای سایر دستگاه ها روشن شود و نباید توقعات غیر منطقی و خارج از چارچوب اختیارات از شهرداری داشت.