🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی نصیر شهر : در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و با توجه به لزوم استمرار همدلی و مشارکت همه جانبه مردم و دستگاه های اجرایی پنجمین رزمایش همدلی وکمک مومنانه در نصیر شهر برای کاهش بخشی از اثرهای مخرب شیوع ویروس کرونا و افزایش تاب‌آوری جامعه با امدادرسانی معیشتی و کمک به نیازمندان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و دفاتر نیکوکاری و خیرین به خانواده های آسیب دیده با حضور مسولین شهر وشهرستان در سالن بحران شهرداری برگزار گردید .

🔹مهندس شهسواری شهردار نصیر شهر هدف از برگزاری این رزمایش را لزوم استمرار همدلی و مشارکت همه جانبه شهروندان و دستگاه‌های اجرایی در مقابله با بیماری کروناد دانست وافزود : این رزمایش سهم کوچکی در تلاش شهروندان برای همدلی با مردم آسیب دیده از کرونا می باشد .

🔹شهردار نصیر شهرهمچنین درادامه با قدردانی ازمجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر به ویژه پرسنل شهرداری افزود : اینکه کارکنان شهرداری بخشی از حقوق خود را در چنین شرایط اقتصادی برای کمک به همشهریان خود انفاق می کنند، ارزشمند و بسیار مهم است.