🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در این طرح با حضور پزشک ماما و مشاور روانشناس اجرا شد بانوان گرامی به صورت رایگان ویزیت و از نظر سطح سلامت مورد سنجش قرار گرفتند .

🔹شایان ذکر است پیگیری این طرح توسط امور بانوان فرمانداری شهرستان رباط کریم و همکاری امور بانوان شهرداری نصیرشهر، سپاه ناحیه و بسیج اجرا شد که با استقبال گسترده بانوان محترم از طرح مذکور، امید است با مساعدت مسئولین محترم شهری و شهرستانی این طرح در کلیه محله های نصیرشهر به صورت مستمر ادامه یابد.