🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ؛ مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام ‌این مطلب افزود ؛ در راستای زیبا سازی محیطی و منظر شهری تنظیف پای درختان پارک جنگلی ۱۵ هکتاری جدید و بلوار وهن آباد توسط واحد زحمتکش فضای سبز در حال انجام‌ است که در ادامه تنظیف پای درختان بوستانهای سطح شهر به صورت مستمر و با هدف ایجاد یکنواختی در سطح فضای سبز شهرداری انجام می گیرد.