به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر از آغاز عملیات لوله گذاری در پارک جنگلی ۱۵ هکتاری جدید خبر داد و افزود ؛ در راستای استفاده بهینه از منابع آبی و به منظور افزایش کیفیت فضای سبز عملیات لوله گذاری به مساحت ۱۰ هکتار به منظور اجرای سیستم آبیاری قطره ای درختان پارک می باشد که توسط پرسنل زحمتکش فضای سبز در حال انجام است ‌.

🔹شهردار نصیرشهر همچنین هدف از اجرای این عملیات را کاهش هزینه‌ها و حذف آبیاری با تانکر عنوان کرد و گفت: عملیات لوله گذاری برای تامین نیاز آبی فضای سبز در قسمت های باقیمانده نیز در دستور کار قرار می گیرد.